Regels van de Huif

Bij een reservering wordt er akkoord gegaan met onderstaande regels van Garry's Huif.

 • Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang, wordt er een bedrag van €300,- in rekening gebracht;
 • Het is alleen toegestaan blik, karton of plastic in de huifkar te hebben. Geen glas(verpakkingen);
 • Het is niet toegestaan grote zakken chips te nuttigen in de huifkar, kleine zakjes chips mogen wel;
 • Schade die bij de huifkar wordt aangebracht, wordt na afloop volledig doorbelast;
 • De persoon die de boeking heeft gemaakt, treedt op als aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de groep;
 • De huifkar is voor maximaal 70 personen. Kleinere groepen zijn ook mogelijk, omdat we de banken in het middendeel kunnen verwisselen voor tafels;
 • Het meerijden met de huifkar is op eigen risico. Garry’s Huif, noch de chauffeur aanvaardt aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen;
 • Het gezelschap volgt ten allen tijde de instructies van de chauffeur op. Bij herhaalde weigering hiervan, kan verwijdering uit de huifkar volgen. De rit wordt mogelijk niet vervolgd. De betalingsverplichting blijft desondanks overeind;
 • Tijdens de rit is het verboden om in- of uit te stappen of aan de huifkar te hangen;
 • In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om op de banken (of tafels bij een minder grote groep) te gaan staan of te lopen;
 • In de huifkar is het niet toegestaan om te roken;
 • In de huifkar is een goede muziekinstallatie aanwezig, die te bedienen is met aux (de opzetstukjes voor iPhone en Android zijn aanwezig in de kar). De boxen hangen over de volledige lengte van de kar. Het is daarom niet toegestaan een eigen muziekinstallatie mee te nemen;
 • In de huifkar is een noodknop aanwezig, die in contact staat met de chauffeur;
 • Er mogen maximaal twee spandoeken aan de kar worden opgehangen;
 • Het gebruik van carbid, vuurwerk, confetti knallers in of in de nabijheid van de huifkar is verboden;
 • Bij braken of toch gebruik van confetti knallers in de huifkar wordt €100,- reinigingskosten in rekening gebracht;
 • Als de drank in de huifkar door de huurder zelf wordt geregeld, wordt na afloop van de rit de huifkar opgeruimd en worden volle-, lege blikjes en ander afval meegenomen. Als de drank door Garry's Huif wordt georganiseerd, is dit niet van toepassing.
 
 
 
E-mailen
Map
Instagram